Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü bünyesinde etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamalarını değerlendirmek üzere 11.07.2019 tarihli ve E.424 sayılı Genel Müdürlük Makamı Olur’u ile Genel Müdür Yardımcısı Mustafa UZUNLAR Başkanlığında, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Cengiz MEZDEĞİ ve 1. Hukuk Müşaviri Burak YILMAZ’dan teşekkül Etik Kurulu oluşturulmuştur.

Etik Kurul 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması hakkında kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde görev yapar.


* T.C. Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu internet sayfası için TIKLAYIN

* İlgili Mevzuat İçin TIKLAYIN


FOTOĞRAF GALERİSİ

İlgili Diğer Başlıklar