ABONELİK İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER
Abonesi olmayan bir yere Abonelik tesisi için yapılan taleptir. Yapılan yeni Abonelik için alınacak Teminatları önceden KASKİ Genel Kurulunca Tespit edilir. Alınacak Teminatlar Mesken İnşaat ve Türlerine göre saptanmaktadır. Sayaçlar Kaski tarafından takılacaktır ve belirlenen standartlarda olması gerekmektedir.
 
Mesken Aboneliği İçin
 • 1- KİMLİK FOTOKOPİSİ ( Tüzel kişilerden vergi levhası ve imza sirküsü)
 • 2-TAŞINMAZA AİT YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ (Yapı ruhsatı)
 • 3- TAPU FOTOKOPİSİ (KİRACI İSE KİRA SÖZLEŞMESİ ve MÜLK SAHİBİ KİMLİK FOTOKOPİSİ)
 • 4- DEPREM SİGORTASI (DASK) (Yapı Kullanma İznine Tabi Meskenler İçin)
 • 5- KOMŞU ABONE NO

İşyeri Aboneliği İçin:
 
 • 1- KİMLİK FOTOKOPİSİ (TÜZEL KİŞİLERDE NOTER TASDİKLİ İMZA SİRKÜSÜ)
 • 2- TAŞINMAZA AİT YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ( Yapı Ruhsatı)
 • 3- TAPU FOTOKOPİSİ
 • 4- DEPREM SİGORTASI (DASK) (Kat Mülkiyeti Kanununa Tabi İşyerleri İçin)
NOT:  işyeri açma ruhsatı veya vergi levhası (Bilgi için) istenmektedir.
NOT: Müstakil işyeri ve iş hanlarından DASK istenmez

 İnşaat Şantiye Aboneliği İçin:
 
 • 1- KİMLİK FOTOKOPİSİ (TÜZEL KİŞİLERDE NOTER TASDİKLİ İMZA SİRKÜSÜ VE VERGİ LEVHASI)
 • 2- YAPI RUHSATI
 • 3- TAPU FOTOKOPİSİ
 • 4- İNŞAATI ŞİRKET YAPIYORSA KAT KARŞILIĞI İNŞAAT DÜZENLEMESİ(Noter Onaylı)

Resmi Abonelik İçin İstenen Evraklar:
 
 • 1- İLGİLİ KURUMUN ABONELİK YAPILMASINA DAİR BİR ÜST YAZISI
 • 2- ABONELİK İŞLEMİNİ  TAKİP EDECEK PERSONELİN YETKİ BELGESİ
 • 3- YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ
 • 4- TAPU FOTOKOPİSİ
 • 5- KOMŞU ABONE NO

Ksub Su Aboneliği İçin İstenilen Evraklar:
 
 • 1- TAPU FOTOKOPİSİ
 • 2- KİMLİK FOTOKOPİSİ(Tüzel Kişilerde Noter Tasdikli İmza Sirküsü)
 • 3- YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ
 • 4- ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YERALTI SUYU KULLANMA BELGESİ
 • 5- KAPASİTE RAPORU
 • 6- KOMŞU ABONE NO

Ortak Kullanım Abonesi
 
 • 1-   YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ
 • 2-    YÖNETİM KARAR DEFTERİ İLK VE KARAR ALINAN SAYFA
 • 3-    YÖNETİCİ KİMLİK FOTOKOPİSİ
Online Abonelik İşlemi İçin Tıklayınız...