1962 Yılında Nevşehir – Avanos – Paşalı Köyünde dünyaya geldim. İlk, orta ve lise öğrenimimi Kayseri’de tamamladım. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden 1984 Yılında mezun oldum. 1985 – 1986 Yıllarında yedek subay olarak askerlik görevimi yaptıktan sonra 1987 Yılında Emniyet Genel Müdürlüğünde “Dernekler Denetçisi” olarak memuriyete başladım. 1991 Yılı sonlarında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörlüğüne atandım. Birçok belediyede denetim, teftiş ve soruşturma görevleri yürüttüm.
 
2004 – 2006 Yılları arasında Bakanlığımızda 5018 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatı (mahalli idareler yönünden) hazırlıkları, mahalli idarelerin yeni mali sisteme geçirilmeleri konusu ile ilgili proje gurubunda yer aldım. “Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği”, “Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği”, 5393 sayılı Kanunun 69’uncu maddesine dayanılarak çıkarılan “Belediyelerin, Arsa, Konut, İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiraya Verilmesi Hakkında Yönetmeliğin” hazırlanmasında görev aldım.
 
5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun çıkması ve Türkiye Belediyeler Birliğine ülke düzeyinde tek birlik statüsü verilmesi üzerine, bu birliğin yapılanması, yeni tüzel kişiliğinin oluşturulması amacıyla 2006, 2007 Yıllarında yaklaşık iki yıl süreyle bu birliğe geçici görevle görevlendirildim.
 
31.12.2007 tarihi itibarıyla “İçişleri Bakanlığı İç Denetçisi” olarak atandım. Görevimiz gereği, Bakanlığımız merkez birimlerine denetim, danışmanlık ve rehberlik şeklinde katkılar sağlamaya çalışmaktayız. 08.03.2013 tarihli onayla “İçişleri Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanı” olarak atandım, halen bu görevi yürütmekteyim.
 
Belediyelere yönelik olarak, “5018 sayılı Kanun”, “Harcama süreci, görevliler ve sorumlulukları”, “İç Kontrol”, “Ön Mali Kontrol” “Analitik Bütçe”, “Tahakkuk Esaslı Muhasebe”, “Kamu Zararı”, “Taşınır Mal Yönetmeliği”, “Taşınmazların tahsisi, devri, satışı”, “4734 sayılı Kamu İhale Kanunu”, “4735 sayalı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu”, “Doğrudan temin ve % 10 uygulaması” ve “Belediye Kanunu” konularında çok sayıda eğitim ve seminer programlarına (bir kısmı TODAİE’ de olmak üzere) eğitici olarak katıldım. Bu konulara ilişkin çok sayıda makalem, sorulara verdiğim cevaplar “Yerel Yönetim ve Denetim”, “İller Belediyeler” Dergilerinde yayınlanmıştır.