İşlemlerinizi hızlandırmak, size daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla ve KASKİ Tarifeler Yönetmeliği gereği kullanmış olduğunuz mülk için kendi adınıza abone kaydı yaptırınız.

Alım-satım veya kiralama yapacağınız mülkün abonelik durumunu abone numarası ve son endeks bilgisiyle size en yakın Şube Müdürlüğü'müze gelerek öğreniniz.
     
Kullanmadığınız mülkün aboneliğini mutlaka kapattırınız. 

Su abonesi olmayıp,kendi imkanları ile su temin edip kanalizasyona bırakanlar, bu suların uzaklaştırılması için ATIKSU bedeli ödemekle yükümlüdürler. Bu tür abonelerden su bedelinin %50'si oranında atıksu bedeli alınmaktadır.

Geçici Bir Süre Su Kullanmayacaksanız!Lütfen Suyunuzu Kapattırınız.

Aboneliginizde geçici bir süre su kullanmayacaksanız, herhangi bir mağduriyete ugramamak için, bu durumu ,bir dilekçe ile KASKİ'ye bildiriniz ve suyunuzu geçici olarak kapattırınız.

Faturanızda Yanlışlık Oldugunu Düşünüyorsanız ilgili KASKİ Şube Müdürlüğümüze Müracaat Ediniz.

            İtiraz edeceğiniz fatura ile sayacınızın endeksini okuyarak Şube Müdürlüğümüze başvurunuz.   Başvurunuz en kısa sürede incelenerek, itiraz sunucuyla ilgili size gerekli bilgilendirme yapılacaktır.                                                                                                                                                                           

Sayacınızı Açık, Temiz ve Aydınlık yere konumlandırınız.

KASKİ görevlilerince düzenli olarak sayacınızın okunabilmesi, arızalı durumlarda değiştirilebilmesi için sayaç yerinizle ilgili gerekli tedbirleri alınız.Kış aylarında ise ,sayaç yerinizi ahşap talaşı ile doldurarak sayacınızın donmamasını sağlayınız.

Kullanım Türü Degişikliğini KASKİ'ye haber vererek yaptırınız.

Örneğin,mesken olarak kullanılmakta olan abonelikte işyeri olarak faaliyette bulunulacaksa herhangi bir mağduriyete ugramamanız için, KASKİ'ye müracaat edip tarifenin işyerine dönüştürülmesini sağlayınız.

KASKİ Genel Müdürlüğü'nün bilgisi dışında sayacınıza hiçbir şekilde müdahale etmeyiniz. 

Aboneliği olmasına ragmen, KASKİ'ye haber vermeksizin sayacı söken tamir ettiren veya herhangi bir nedenle sökülen sayaç yerine kayıtsız bir sayaç takanlara tutanak tanzim edilir ve cezai işlem yapılır.