KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ABONELİK İŞLEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(ENGEÇ SÜRE)
1 YENİ SU ABONELİĞİ
(Binada su olmayıp
ilk defa İçme Suyu
Hizmetinden
Faydalanmak İçin
İdare İle Abonelik
SözleŞmesi
Yapılması ve Suyun
Bağlanması)
Konutlar, İşyerleri için
1- Mukavele İşlemleri Başvuru Formu,
2- Müracaat sahibinin; mal sahibi veya kiracı olduğu veya o
mülkte ikamet etmesine mal sahibince muvafakat verildiği müracaat formunda belirtilir.
3- Zorunlu deprem sigortası kapsamına giren binalar ve bağımsız bölümlerle ilgili abonelik müracaatlarında, “Zorunlu Deprem Sigorta Poliçesi” fotokopisi,
4- Görülmek üzere, T.C. Kimlik Numarasını gösteren kimlik belgesi,
5- Adına sözleşme yapılacak kişi yerine vekâleten işlem yapılacaksa, noterden vekâletname,
6- Kooperatif, dernek, vakıf, site ve apartman yönetimlerinde karar defteri,
7- Tüzel kişi için (Resmi Daireler Hariç);
a) Vergi numarası,
b) İmza sirküleri ve yetki belgesi,
8- İnşaatın bitim tarihi;
a) Yapı ruhsatsız ise, 31.12.2021 tarihinden önce yapıldığına dair belediyesinden yazı, elektrik, doğalgaz, telefon sözleşme evraklarından birinin aslı ve fotokopisi,
b) Ruhsat tarihi 31.12.2021  tarihinden önce olan binalar için yapı ruhsatı aslı ve fotokopisi,
c) Ruhsat tarihi 31.12.2021  tarihinden sonra olan binalar için bina iskânı aslı ve fotokopisi (Yapı kullanma izin belgesi).
İnşaatlar için
1- Mukavele İşlemleri Başvuru Formu,
2- Yapı ruhsatı (aslı görülecek),
3- Görülmek üzere, T.C. Kimlik Numarasını gösteren kimlik belgesi,
4- Adına sözleşme yapılacak kişi yerine vekâleten işlem yapılacaksa, noterden vekâletname,
5- Tüzel kişi için (Resmi Daireler Hariç);
a) Vergi numarası, Vergi Levhası
b) İmza sirküleri ve yetki belgesi.
Not:
1. Kanuni indirimlerden faydalanmak isteyen şehit, gazi ve engellilerin (engelliliği %40 ve üzerinde olduğuna dair raporu bulunanlar) durumlarını belirtir resmi belgeleri sunmaları gerekmektedir.
2. Resmi Daire Aboneliği ve Şantiye Abonelik müracaatları dışındaki; zorunlu deprem sigortasının kapsamına giren binalar ve bağımsız bölümlerle ilgili abonelik müracaatlarında bulunanların Zorunlu Deprem Sigorta poliçesi fotokopisini sunmaları gerekmektedir.
3. Müracaat sahibinden vergi kimlik numarası, bağlı bulundukları vergi dairesi, ticaret unvanı, sicil numaraları, kayıtlı oldukları ticaret sicil memurlukları veya esnaf sicil memurluklarına ilişkin bilgileri yazılı olarak müracaat formunda beyan etmeleri gerekmektedir.
Konut İnşaat / Konut İş Yeri
31.12.2021  Tarihinden sonra inşaat ruhsatı alıp yapı kullanma izin belgesi alınmayan meskenler ve mesken altındaki işyerlerinin fenni yükümlülüklerinin yerine getirilmiş olması.
Keşif işlemleri
3 (üç) iş günü
Olumlu keşiften sonra
Abone servisinde tüm işemler
15 (onbeş) dakika da sonuçlanır
2 GEÇİCİ ABONELİKLER (Çalışma Ruhsatı Olup İskânı Olmayan Ticari Alanlar İçin Geçici Sözleşme Yapılması Ve Suyun Bağlanması) Mesken veya İşyerleri 1- Mukavele İşlemleri Başvuru Formu,
2- Müracaat sahibinin mal sahibi veya kiracı olduğu veya o mülkü kullanmasına mal sahibince muvafakat verildiği müracaat formunda belirtilir.
3- İlçe Belediyesinden alınan izin yazısı,
4- Görülmek üzere, T.C. Kimlik Numarasını gösteren kimlik belgesi,
5- Adına sözleşme yapılacak kişi yerine vekâleten işlem yapılacaksa, noterden vekâletname,
6- Tüzel kişi için (Resmi Daireler Hariç);
a) Vergi numarası,
b) İmza sirküleri ve yetki belgesi.Ruhsat tarihi 31.12.2021  tarihinden önce olan binalar için yapı ruhsatı aslı ve fotokopisi
Keşif işlemleri 3 (üç) iş günü Olumlu keşiften sonra Abone servisinde tüm işemler 10 (on) dakika
3 RESMİ DAİRE ABONELİĞİ
(İçme Suyu Hizmetinden Faydalanmak İçin İdare İle Abonelik SözleŞmesi Yapılması ve Suyun Bağlanması)
1- Mukavele işlemleri Başvuru Formu,
2- Yapı ruhsatı (aslı görülecek) ve Resmi Daireden veya ilgili Belediyeden alınan resmi talep yazısı,
3- Sözleşmeyi imzalayacak kişinin;
a) Yetki belgesi,
b) Görülmek üzere, T.C. kimlik numarasını gösteren kimlik belgesi.
Keşif işlemleri 3 (üç) iş günü Olumlu keşiften Abone servisinde tüm işemler 10 (on) dakika
4 ORTAK KULLANIM ABONELİĞİ
(İçme suyu olan mesken işyeri kurum ve kuruluşlara ait,ortak kullanım alanlarına Sözleşme Yapılması)
1- Apartman veya site yönetim kurulu kararı
2- Görülmek üzere, T.C. Kimlik Numarasını gösteren kimlik belgesi
3- Tüzel kişi için (Resmi Daireler Hariç);
a) Vergi numarası
b) İmza sirküleri ve yetki belgesi
Not:
1- Konut veya işyeri aboneliği olmayan binalara ortak kullanım aboneliği yapılmaz.
2- Kamu yararı güden dernek ve vakıfların resmi belgelerini sunmaları gerekmektedir.
Keşif işlemleri 3 (üç) iş günü Olumlu keşiften sonra Abone servisinde tüm işemler 10 (on) dakika
5 ATIK SU ABONELiĞi (Kuyu ve tanker vasıtası ile su temini yapan yerlere verilen kullanılmış su uzaklaştırma hizmetine ait sözleşme yapılması) 1- Mukavele İşlemleri Başvuru Formu,
2- Görülmek üzere, T.C. Kimlik Numarasını gösteren kimlik belgesi,
3- Adına sözleşme yapılacak kişi yerine vekâleten işlem yapılacaksa, noterden vekâletname,
4- Tüzel kişi için (Resmi Daireler Hariç);
a) Vergi numarası,
b) İmza sirküleri ve yetki belgesi
Keşif işlemleri 3 (üç) iş günü Olumlu keşiften sonra Abone servisinde tüm işemler birim başına 10 (on) dakika
6 İnşaat Aboneliği sonlandırılıp ferdi aboneliğe geçiş Konutlar, İşyerleri İçin
1- Mukavele işlemleri Başvuru Formu,
2- Müracaat sahibinin mal sahibi veya kiracı olduğu veya o mülkte ikamet etmesine mal sahibince muvafakat verildiğ müracaat formunda belirtilir.
3- Zorunlu deprem sigortası kapsamına giren binalar ve bağımsız bölümlerle ilgili abonelik müracaatlarında “Zorunlu Deprem Sigorta Poliçesi” fotokopisi,
4- Görülmek üzere, T.C. kimlik numarasını gösteren kimlik belgesi,
5- Adına sözleşme yapılacak kişi yerine vekâleten işlem yapılacaksa, noterden vekâletname,
6-Kooperatif, dernek, vakıf, site ve apartman yönetimlerinde karar defteri, 7-Tüzel kişi için (Resmi Daireler Hariç);
a) Vergi numarası,
b) İmza sirküleri ve yetki belgesi,
8-inşaatın bitim tarihi;
a) Yapı ruhsatsız ise, 31.12.2021 tarihinden önce yapıldığına dair belediyesinden yazı, elektrik, doğalgaz, telefon sözleşme evraklarından birinin aslı ve fotokopisi,
b) Ruhsat tarihi 31.12.2021 tarihinden önce olan binalar için yapı ruhsatı aslı ve fotokopisi,
c) Ruhsat tarihi 31.12.2021  tarihinden sonra olan binalar için bina iskânı aslı ve fotokopisi (Yapı kullanma izin belgesi).
İnşaatlar İçin
1- Mukavele işlemleri Başvuru Formu,2- Yapı ruhsatı (aslı görülecek),
3- Görülmek üzere, T.C. Kimlik Numarasını gösteren kimlik belgesi,
4- Adına sözleşme yapılacak kişi yerine vekâleten işlem yapılacaksa, noterden vekâletname,
5- Tüzel kişi için (Resmi Daireler Hariç);
a) Vergi numarası,
b) İmza sirküleri ve yetki belgesi.
Not:
1- Kanuni indirimlerden faydalanmak isteyen şehit, gazi ve engellilerin (engelliliği %40 ve üzerinde olduğuna dair raporu bulunanlar) durumlarını belirtir resmi belgeleri sunmaları gerekmektedir.
2- Kamu yararı güden dernek ve vakıfların resmi belgelerini sunmaları gerekmektedir.
3- Resmi Daire Aboneliği ve Şantiye Abonelik müracaatları dışındaki; zorunlu deprem sigortasının kapsamına giren binalar ve bağımsız bölümlerle ilgili abonelik müracaatlarında bulunanların Zorunlu Deprem Sigorta poliçesi fotokopisini sunmaları gerekmektedir.
4- Müracaat sahibinden vergi kimlik numarası, bağlı bulundukları vergi dairesi, ticaret unvanı, sicil numaraları, kayıtlı oldukları ticaret sicil memurlukları veya esnaf sicil memurluklarına ilişkin bilgileri yazılı olarak müracaat formunda beyan etmeleri
Keşif işlemleri 3 (üç) iş günü Olumlu keşiften sonra Abone servisinde tüm işemler 10 (on) dakika
7 İSİM DEĞİŞİKLİĞİ (Sözleşmesi mevcut olan bir yere, önceki abone ile yapılan sözleşmenin iptal edilerek başkası adına yeniden sözleşme yapılması) YENİLEME SÖZLEŞMESİ (Sözleşmesi iptal edilmiş bir yere fiili kullanıcı adına yeniden sözleşme yapılması) 1- Mukavele işlemleri Başvuru Formu,
2- Müracaat sahibinin mal sahibi veya kiracı olduğu veya o mülkte ikamet etmesine mal sahibince muvafakat verildiği müracaat formunda belirtilir.
3- Zorunlu deprem sigortası kapsamına giren binalar ve bağımsız bölümlerle ilgili abonelik müracaatlarında, “Zorunlu Deprem Sigorta Poliçesi” fotokopisi,
4- Görülmek üzere, T.C. kimlik numarasını gösteren kimlik belgesi, 5- Adına sözleşme yapılacak kişi yerine vekâleten işlem yapılacaksa, noterden vekâletname,
6-Kooperatif, dernek, vakıf, ,site ve apartman yönetimlerinde karar defteri, 7-Sayacın son metreküp (m3) işareti,
8-Tüzel kişi için (Resmi Daireler Hariç); Vergi numarası, imza sirküleri ve yetki belgesi.
Not:
1. Kanuni indirimlerden faydalanmak isteyen şehit, gazi ve engelliler (engelliliği %40 ve üzerinde olduğuna dair raporu bulunanlar) durumlarını belirtir resmi belgeleri sunmaları gerekmektedir.
2. Kamu yararı güden dernek ve vakıfların resmi belgelerini sunmaları gerekmektedir.
3. Abonelik müracaatında bulunanların NVİ kaydının abone olunacak yerde olmaması halinde mal sahibiyse tapu fotokopisi, kiracıysa kira kontratı fotokopisini sunmaları gerekmektedir.
4. Resmi Daire Aboneliği ve Şantiye Abonelik müracaatları dışındaki; zorunlu deprem sigortasının kapsamına giren binalar ve bağımsız bölümlerle ilgili abonelik müracaatlarında bulunanların Zorunlu Deprem Sigorta poliçesi fotokopisini sunmaları gerekmektedir.
5. Müracaat sahibinden vergi kimlik numarası, bağlı bulundukları vergi dairesi, ticaret unvanı, sicil numaraları, kayıtlı oldukları ticaret sicil memurlukları veya esnaf sicil memurluklarına ilişkin bilgileri yazılı olarak müracaat formunda beyan etmeleri gerekmektedir.
Aynı gün 10 (on) dakika
8 GECİCİ KAPAMA veya GECİCİ KAPAMAYI AÇMA (Abonenin isteği doğrultusunda açık olan suyun kapatılması veya kapalı olan suyun açılması) 1- Mukavele işlemleri Başvuru Formu,
2- Kooperatif vakıf ve site yönetimlerinde; yetkilinin T.C. Kimlik Numarası karar defteri istenir.
3- Görülmek üzere, T.C. kimlik numarasını gösteren kimlik belgesi,
4- Adına vekâleten işlem yapılacaksa, noterden vekâletname,
5- Tüzel kişi için (Resmi Daireler Hariç);
a) Vergi numarası,
b) İmza sirküleri ve yetki belgesi.
Tüm işemler 10 (on) dakika Suyun kapatılması veya açılması 1 (bir) iş günü
9 (MUKAVELE ) İPTAL(Aboneye ait mukavelenin abone isteği üzerine iptal edilmesi) 1- Mukavele işlemleri Başvuru Formu
2- Görülmek üzere, T.C. kimlik numarasını gösteren kimlik belgesi
3- Abone sahibinin bizzat müracaatı.
4- Kooperatif vakıf ve site yönetimlerinde;
a) Yetkilinin T.C. Kimlik Numarası, b) Karar defteri.
5- Tüzel kişi için (Resmi Daireler Hariç);
a) Vergi numarası,
b) İmza sirküleri ve yetki belgesi.
Keşif işlemleri ve suyun kapatılması 3 (üç) iş günü Keşiften sonra Abone servisinde tüm işemler birim başına 10 (on) dakika
10 TESİSAT İPTAL
(Aktif sözleşmenin abonenin isteği üzerine sayaç dâhil tesisatla birlikte iptal edilmesi)
1- Mukavele işlemleri Başvuru Formu,
2- Belediye yıkım yazısı veya resmi kurumlardan binanın yıkılacağı faaliyetten men edileceğine dair alınmış yazı, resmi belgenin olmaması halinde mülk sahibinin talebi, 3- Görülmek üzere, T.C. Kimlik Numarasını gösteren kimlik belgesi,
4- Abone sahibinin bizzat müracaatı.
5- Tüzel kişi için (Resmi Daireler Hariç);
a) Vergi numarası,
b) İmza sirküleri ve yetki belgesi.
Keşif işlemleri ve ruhsat alındıktan sonra suyun ana borudan kapatılması 3 (üç) iş günü Keşiften sonra Abone servisinde tüm işemler birim başına 10 (on) dakika
11 FATURAYA İTİRAZ veya SAYAÇ ÇALIŞMASINA İTİRAZ (Okuma sonucu çıkan tüketim miktarı ve tahakkukla alakalı itirazların değerlendirilmesi) Mukavele İşlemleri Başvurularında Görülmek üzere, T.C. Kimlik Numarasını gösteren kimlik belgesi Abone servisinde tüm işemler 10 (on) dakika Keşif işlemleri 3 (üç) iş günü Sayacın değiştirilmesi ve ölçü raporların alınması 30 (otuz) iş günü Ölçü raporuna veya beyana göre itirazın değerlendirilmesi 2 (iki) iş günü
12 SAYAÇ KARIŞIKLIĞININ DÜZELTİLMESİ (Sözleşmede kayıtlı olan sayacın ait olduğu yerden farklı birime su vermesi halinde yapılan düzeltme) Mukavele İşlemleri Başvurularında Görülmek üzere, T.C. Kimlik Numarasını gösteren kimlik belgesi. Keşif işlemleri 3 (üç) iş günü Keşiften sonra Abone servisinde tüm işemler 15 (on beş) dakika
13 ÇALINAN SAYAÇLARIN YERiNE SAYAÇ TAKILMASI 1- Abonenin resmi müracatı
2- Resmi Dairelerde idarenin yazısı.
Polis veya Jandarma birimlerince düzenlenen tutanağın ibrazından sonra sayaç takma işi 3 (üç) işi günü Abone servisinde tüm işemler 15 (onbeş ) dakika
14 SÖZLEŞME BİLGİLERİNİ DÜZELTME (Fatura adres ve gurup kodlarındaki yanlışlıkların düzeltilmesi) Abone sahibinin T.C. Kimlik Numarasını gösteren kimlik belgesi ile müracatı 1 ( Bir ) iş günü
15 BORÇTAN DOLAYI KAPALI SUYU AÇMA (Borcunu ödeyen abonenin suyunun açılması)   Ödeme yapılıp açma işemri oluştuktan sonra 1 (bir) iş günü
16 SÖZLEŞMELER ARASI PARA AKTARMA veya TEMİNAT İADE (İptal edilen sözleşmenin teminatının iadesi / hatalı ödemelerden kaynaklanan alacakların iade edilmesi) 1- Teminat iadelerinde;
a. Görülmek üzere, T.C. Kimlik Numarasını gösteren kimlik belgesi,
b. Veraset ilamı ve varislerin tamamı ya da tamamı adına vekâletname,
2- Hatalı fatura ödemelerinde;
a. Görülmek üzere, T.C. Kimlik Numarasını gösteren kimlik belgesi,
b. Fazla ödemelerde ödeme makbuzu aslı,
c. Banka onaylı hesap ekstresi veya yerine geçecek belge.
1 (bir) iş günü Abone servisinde tüm işemler 10 (on) dakika
17 BİLGİ VE TALEPLERİN CEVAPLANDIRILMASI (İdaremiz hizmetleri hakkında bilgi verilmesi) Dilekçe,telefon,internet,faks ve bimer vasıtalarından herhangi biriyle başvuru. 15 (onbeş) gün Abone servisinde tüm işemler 1 ( bir ) gün
18 KAÇAKSU BİLDİRİM VE TESPİTLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ a. Dilekçe,
b. Telefon,
c. İnternet http://www.maraskaski.gov.tr/),
d. Faks vasıtalarından herhangi biriyle başvuru,
e. Veya tespit.
24 (yirmidört) saat
Abone servisinde tüm işemler 30 Dakika İle 60 Dakika arası
19 ARIZALI SAYAÇ DEĞİŞTİRME a. Dilekçe,
b. Telefon,
c. İnternet (http://www.maraskaski.gov.tr/),
d. Faks vasıtalarından herhangi biriyle başvuru,
e. Veya tespit.
1 (Bir) iş günü Abone servisinde tüm işemler 15 (onbeş ) dakika

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine başvurunuz.