Abonelerimiz, su sayaçları bozulduğunda, patladığında, sayaç numaratörlerinin çalışmaması durumunda, buharlı olduğunda, camının kırık yada mührü koptuğunda 185 Çağrı Merkezine veya www.maraskaski.gov.tr web sitemizde bulunan arıza ihbar bölümünden bildirmeleri gerekmektedir.

Orman Ve Su İşleri Bakanlığından 16.07.2015 Tarih Ve 29418 Sayılı: İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliği 

"Sayaç temin mükellefiyeti   

MADDE 32 – (1) Bu Tebliğdeki esaslar dikkate alınarak sayaçlar, büyükşehir belediyelerinde idarece, diğer belediyelerde ise abone veya idarece temin edilir. Yüksek tüketimli aboneler ile idareler, sayaçların arıza yapma ihtimaline karşı yedek sayaç bulundurur."
hükmü gereğince aboneye sayaç temin etmek KASKİ Genel Müdürlüğüne ait olup abonelerin sayaçlarıyla ilgili temin ya da herhangi bir tercih hakkı bulunmamaktadır.