KASKİ Genel Müdürlüğü'nün sorumluluk alanı sayacın girişine kadardır.
Abone sayacından sonra oluşacak arızalardan sorumludur.

Yüksek faturanın sebepleri aşağıda bulunmaktadır. 

  • Suyun fazla kullanımı
  • İç tesisatında su kaçağı
  • Hatalı okuma
  • Sayacın bozulması

Yasa gereği sayacınızı test etme ve rapor düzenleme yetkisi Kahramanmaraş Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'ne aittir.
 
Aboneler su sayaçlarının tüketimiyle ilgili şikayette bulunabilir. Bu durumda aboneye tahakkuk eden su miktarı "ortalama tahakkuk" ile belirlenir ve Sayaç Muayene bedeli ile birlikte ilk okuma dönemindeki faturasına eklenir. 
Sayaç, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenmiş standartlardaki Su Sayaçları Tamir ve Ayar İstasyonunda ilgili Bakanlık teşkilatı tarafından kontrol edilir. Tahrip olmuş sayaçlar ile mührü kopuk sayaçlar için aboneler itirazda bulunamazlar. 

Şikayetli muayene  sonucunda Kahramanaraş Sanayi ve Teknoloji İl  Müdürlüğü tarafından düzenlenen rapora göre; 

  • Tüketim göstergesinin tamamen geçersiz olduğu saptanmış ise, tahakkuk kayıtları düzeltilir, itirazın edildiği tarihten o tarihe kadarki su sarfiyatı da ortalama tahakkuka göre hesaplanır.
  • Tüketim göstergesinin kısmen geçersiz olduğu saptanmış ise, kısmen geçersiz olduğu dönemlerdeki hata payı hesaplanarak yürürlükteki tarifeye göre tahakkuk yapılır. Ortalama tahakkuka göre ödemiş olduğu meblağdan alacağı varsa iade edilir.
  • Sayacın doğru çalıştığı saptanırsa, aboneye tahakkuk etmiş bulunan su miktarının karşılığı tahakkuk yürürlükteki tarife bedeli üzerinden hesaplanır. 

Su kullanım ücreti ihbarnamenin adrese bırakılması ile aboneye bildirilmiş sayılır.

Sayacınızın okunmasıyla ilgili her türlü sorunu ilgili Şube Müdürlüğü'müze müracaat ederek sonuçlandırabilirsiniz.