TARİFELER YÖNETMELİĞİ MADDE 15- (1) Tahakkuklar; “İlçe Merkezlerinde ayda bir, 6360 Sayılı Kanun ile Belde Belediyesi iken Mahalleye dönüşen Bin ve Bin’in üzerinde su Abonesi olan yerleşim yerlerinde ayda bir, Bin’in altında su Abonesi olan yerleşim yerlerinde iki ayda bir, Köy iken mahalleye dönüşen yerleşim birimlerinde ise üç ayda bir yapılır.’’(22/11/2016 tarih ve 2016/39 sayılı Genel Kurul Kararı ile değiştirilmiş halidir.)

Su sayaçları KASKİ’nin bu işle görevli elemanlarınca okunur ve aboneye de bildirilir. Abone bu okumaya 7 gün içinde itirazda bulunabilir. Sayaçların kaydettiği miktar abone tarafından tüketilmiş sayılır.