• Sayaçların konulacağı yer KASKİ Genel Müdürlüğü'nce saptanacak, olabildiğince kapıya yakın, girilmesi ve okunması kolay olan donmaya ve dış etkilere karsı önlem alınacak bir yerde olmalıdır.
  Sayaçların korunması için yapılacak sayaç kutuları KASKİ Genel Müdürlüğü'nün standartlarına uygun olarak abone tarafından yaptırılır. 
   
 • İnşaat, şantiye, park, bahçe vb aboneliklerde betondan saç kapaklı sayaç kutusu yapmak zorunludur. 
   
 • Sayaca bağlanacak bağlantı rekorları KASKİ  Genel Müdürlüğü'nce mühürlenecektir veya kelepçelenecektir. 
   
 • Sayaç bağlantısından sonra yapılacak değişikliklerde, abone gerekli tesisatı hazırladıktan sonra sayacın yerinin değiştirilmesi için KASKİ Genel Müdürlüğü'ne başvurmak zorundadır. Kurum elemanlarımızın göstereceği yere abone sayacını aldırabilir.
   
 • Aboneler su sayaçlarının tüketimiyle ilgili şikayette bulunabilir. Sayaç  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenmiş standartlardaki Su Sayaçları Tamir ve Ayar İstasyonunda ilgili Bakanlık teşkilatı tarafından kontrol edilir. Tahrip olmuş sayaçlar ile mührü kopuk sayaçlar için aboneler itirazda bulunamazlar. Şikayetli muayene  sonucunda Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen rapora göre;
 
 • Tüketim göstergesinin tamamen geçersiz olduğu saptanmış ise, tahakkuk kayıtları düzeltilir, itirazın edildiği tarihten o tarihe kadarki su sarfiyatı da "ortalama tahakkuk"a göre hesaplanır.
   
 • Tüketim göstergesinin kısmen geçersiz olduğu saptanmış ise, kısmen geçersiz olduğu dönemlerdeki hata payı hesaplanarak yürürlükteki tarifeye göre tahakkuk yapılır. Ortalama tahakkuka göre ödemiş olduğu meblağdan alacağı varsa iade edilir.
   
 • Sayacın doğru çalıştığı saptanırsa, aboneye tahakkuk etmiş bulunan su miktarının karşılığı tahakkuk yürürlükteki tarife bedeli üzerinden hesaplanır.
 
 • Su kullanım ücreti ihbarnamenin adrese bırakılması ile aboneye bildirilmiş sayılır. Sayacınızın okunmasıyla ilgili her türlü işlemi ilgili Şube Müdürlüğü'müze müracaat ederek sonuçlandırabilirsiniz.
 
Aboneler, su sayaçlarını KASKİ'nin belirleyeceği şekilde korumakla yükümlüdürler. Kaski görevlileri dışında sayaca müdahale edilmeyecektir. Abonece sayacın koruma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi, sayacın mekanik endeksinin okunmasının engellenmesi veya idarece abonenin su tüketimlerinde dengesizliklerin tespit edilmesi durumlarında KASKİ re'sen sayaç değişimi yapabilir.
 
KASKİ PERSONELLERİ DIŞINDA SAYAÇLARIN MÜHRÜ KIRILMAMALI, SAYAÇ SÖKÜLÜP TAKILMAMALIDIR.