Aynı faturayı birden fazla ödeme kanalından ödeyen aboneler, bir dilekçe ile Genel Müdürlüğümüze bağlı KASKİ  İlçe Şube Müdürlüklerimize müracaat ederek, mükerrer ödedikleri tutarların banka hesaplarına (özellikle IBAN numaralarını yazmaları gerekmektedir) iadesini veya bir sonraki dönem faturalarından mahsup edilmesini isteyebilirler.

Mükerrer ödeme 01/01/2007 tarihinden önce yapılmış ise abonelerimizin verecekleri dilekçe ile birlikte mükerrer ödemeyi belgeleyecek makbuz, dekont veya ekstreleri de ibraz etmeleri gerekmektedir.

İade yapılacak kişi ile abone kaydı bulunan kişinin aynı kişi olması gerekmektedir.