- Geçmiş dönem fatura borçlarınıza ait meblağ, dönem fatura tutarının altındaki hanede belirtilmektedir. Bu meblağa, ödeme tarihine kadar işleyecek gecikme zammı dahil edilmemiştir. Taksitlendirilen veya icra takibine konulan borçlar fatura üzerinde gösterilmezler. Dönem faturanızı aldığınızda geçmiş dönem borcu hanesini kontrol etmeyi ihmal etmeyiniz.

- Vadesi geçmiş borçlarınızı öderken, ödeme yapacağınız tarihe kadar işlemiş gecikme zammı ve gecikme zammı KDV'sini birlikte ödemeniz gerekmektedir. Borçlarınıza aylık % 1,60 oranı üzerinden günlük olarak gecikme zammı uygulanır. 430 sayılı Tahsilat Genel Tebliği'nin 2. maddesi ve 5035 sayılı kanunla değişik 6183 sayılı kanunun 51. maddesi gereği ödemekte geciktiğiniz faturalar içinde yer alan Çevre Temizlik Vergisi'ne tahakkuk eden gecikme zammı asgari 1 TL olarak tahsil edilir.

- Vadesi geçmiş borçlarınızı dönemler halinde veya taksitlendirerek ödeyebilirsiniz. Taksitlendirme işlemlerini tüm İlçe Şube Müdürlüklerimizde yapabilirsiniz.

- Geçmiş dönem fatura borçlarınızı ödemediğiniz takdirde suyunuz kapatılacaktır. Suyu kapatılan aboneler borçları ile birlikte su açma bedelini de ödemek zorundadırlar. Su açma bedeli Kurum ve PTT vezneleri, yetkili ödeme noktaları ve www.maraskaski.gov.tr internet adresimizde bulunan Sanal Şubeden tahsil edilmektedir.

- Geçmiş dönem fatura borçlarınızı KASKİ , PTT vezneleri, Bankalar, anlaşmalı ödeme noktaları ve www.maraskaski.gov.tr internet adresimizden ödeyebilirsiniz.

- Abone olduğunuz yerden ayrılırken, üzerinize kayıtlı olan aboneliği kapattırmayı ihmal etmeyiniz. Aksi halde, siz ayrıldıktan sonra tahakkuk etmiş fatura borçlarından hukuken sorumlu olmaya devam edersiniz.